مسئله خبیث

استدلال

انواع استدلال یا برهان

استقرا (Inductive Reasoning) هدف: کشف رابطه بین علت و معلول (علت و معلول شناخته شده است، اما رابطه بین آنها ناشناخته است) استدلال جزء به کل، استفاده پژوهشگر از الگوهای موجود در داده های جمع آوری شده برای رسیدن به یک تئوری کلی (General Conclusion) است. از کاربردهای این استدلال می توان به حوزه علم …

انواع استدلال یا برهان ادامه »

ابهام در صورت مساله خبیث

با توجه به اینکه مسائل خبیث، غالبا مسائلی هستند که اطلاعات ما در مورد صورت مساله (What) ناقص است و صورت مساله، تعریف درستی ندارد، در راه حل یابی برای مساله خبیث با استفاده از تفکر طراحی، پروسه تفکر طراحی، از یک دغدغه یا نیاز شروع می شود نه از تعریف مساله، چون صورت مساله ی روشنی …

ابهام در صورت مساله خبیث ادامه »

Complex Vs Complicated

پیچیدگی ساختارمند و پیچیدگی بی ساختار

Complicated : پیچیدگی ساختارمند Complex : پیچیدگی بی ساختار در مسائل علمی، اطلاعات ما در مورد صورت مساله (What) و در مورد راه حل (How) تا حد زیادی کافی و روشن است. بنابراین مسائل علمی مسائلی در سیستمهای Simple یا Complicated هستند. مسائل خبیث، غالبا مسائلی هستند که اطلاعات ما هم در مورد صورت مساله …

پیچیدگی ساختارمند و پیچیدگی بی ساختار ادامه »

هدف از ایجاد راهکار برای مسائل خبیث

هدف از ایجاد و ارائه راهکار برای حل مسائل خبیث، یافتن حقیقت یا قطعیت بخشیدن به یک مدل علمی نیست زیرا مسائل خبیث کاملا حل نمی شوند ولی می توان آنها را در اصطلاح “رام” کرد (Tackling/Taming Problem)؛ یا به بیان دیگر از درجه خباثت آنها کاست. بنابراین یکی از اهداف دست یافتنی در روش های …

هدف از ایجاد راهکار برای مسائل خبیث ادامه »

مساله خبیث و مساله رام

Wicked-problem vs Tame-problem مسائل را می توان به دو دسته ی «رام» و «خبیث» تقسیم کرد. مسائل رام (مانند مسائل علمی) پاسخ یکتا و قطعی دارند اما مسائل خبیث (مانند مسائل طراحی) پاسخ یکتا و قطعی ندارند. بر خلاف مساله رام، مساله خبیث دارای پاسخ درست و غلط نیست بلکه پاسخ ها را می توان …

مساله خبیث و مساله رام ادامه »

مساله، راهکار، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب

Problem – Solution – Current Condition – Desired Condition به شکاف (Gap) یا فاصله بین «وضعیت موجود» و «وضعیت مطلوب»، «مساله» گفته می شود. به روش رسیدن از «وضعیت موجود» به «وضعیت مطلوب»، «راهکار یا راه حل» گفته می شود. نکته ۱: واژه «پاسخ» یا «جواب» به معنی «وضعیت مطلوب» است نه راهکار و راه …

مساله، راهکار، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب ادامه »

مساله خبیث چیست؟

بسیاری از مسائلی که در زندگی شخصی و حرفه ای با آن روبرو میشویم از جنس مسائل خبیث هستند یعنی مسائلی که به دلایلی مانند پیچیدگی بیش از حد، تعریف ناقص صورت مساله، تعداد بسیار زیاد مجهولات، تغییر کردن صورت مساله با زمان، قعطی نبودن پاسخ، تکرار ناپذیر بودن راهکار و نداشتن نقطه پایان در …

مساله خبیث چیست؟ ادامه »