اشتباه در طراحی کسب و کار

آگاهی از چگونگی اجرا شدن یک کسب و کار (how) لازم و ضروری است اما نقطه شروع طراحی یک کسب و کار، یافتن پاسخ برای سوال «چگونه؟/چطور؟» نیست. فرآیند طراحی کسب و کار با پاسخ به سوالات why و what شروع می‌شود نه پاسخ به سوال how.

طراحی کسب و کار با حرکت در فضای مسأله آغاز می‌شود و با حرکت در فضای راهکار توسعه می‌یابد. تفکیک قائل شدن بین فضای مسأله و فضای راهکار، امری بسیار مهم در فرآیند طراحی کسب و کار است.

در فضای مساله به دنبال یافتن مساله درست و تعریف درست مساله هستیم و به سوالات «چرا؟» و «چه چیز؟» پاسخ می دهیم و در فضای راهکار به دنبال یافتن بهترین راه حل هستیم و به سوال «چطور؟» پاسخ می دهیم.

علت شکست بسیاری از کسب و کارهای نوپا توجه بیش از حد به فضای راهکار در ابتدای فرآیند طراحی کسب و کار و بی توجهی به فضای مسأله است. این کسب و کارها قبل از اینکه به نیاز مخاطب بیندیشند و ارزشی برای مخاطب ایجاد کنند و پاسخی برای «چرا و چه چیز» پیدا کنند، به نحوه راه اندازی کسب و کار و حل مشکلاتی که ممکن است در حین راه اندازی کسب و کار پیش بیاید و یافتن جوابی برای سوال «چطور» می‌پردازند.