حل مسئله

هدف از ایجاد راهکار برای مسائل خبیث

هدف از ایجاد و ارائه راهکار برای حل مسائل خبیث، یافتن حقیقت یا قطعیت بخشیدن به یک مدل علمی نیست زیرا مسائل خبیث کاملا حل نمی شوند ولی می توان آنها را در اصطلاح “رام” کرد (Tackling/Taming Problem)؛ یا به بیان دیگر از درجه خباثت آنها کاست. بنابراین یکی از اهداف دست یافتنی در روش های …

هدف از ایجاد راهکار برای مسائل خبیث ادامه »

مساله خبیث و مساله رام

Wicked-problem vs Tame-problem مسائل را می توان به دو دسته ی «رام» و «خبیث» تقسیم کرد. مسائل رام (مانند مسائل علمی) پاسخ یکتا و قطعی دارند اما مسائل خبیث (مانند مسائل طراحی) پاسخ یکتا و قطعی ندارند. بر خلاف مساله رام، مساله خبیث دارای پاسخ درست و غلط نیست بلکه پاسخ ها را می توان …

مساله خبیث و مساله رام ادامه »

مساله، راهکار، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب

Problem – Solution – Current Condition – Desired Condition به شکاف (Gap) یا فاصله بین «وضعیت موجود» و «وضعیت مطلوب»، «مساله» گفته می شود. به روش رسیدن از «وضعیت موجود» به «وضعیت مطلوب»، «راهکار یا راه حل» گفته می شود. نکته ۱: واژه «پاسخ» یا «جواب» به معنی «وضعیت مطلوب» است نه راهکار و راه …

مساله، راهکار، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب ادامه »

مساله خبیث چیست؟

بسیاری از مسائلی که در زندگی شخصی و حرفه ای با آن روبرو میشویم از جنس مسائل خبیث هستند یعنی مسائلی که به دلایلی مانند پیچیدگی بیش از حد، تعریف ناقص صورت مساله، تعداد بسیار زیاد مجهولات، تغییر کردن صورت مساله با زمان، قعطی نبودن پاسخ، تکرار ناپذیر بودن راهکار و نداشتن نقطه پایان در …

مساله خبیث چیست؟ ادامه »